2012-06-20 04:53 #0 av: MariaG

Några roliga, udda hotell. http://www.expressen.se/res/bo-lite-udda---har-ar-4-roliga-hotell-i-sverige/

Här kan man sova i en koja i ett träd, i en stubbe, i en gruva, i ett ufo. Är något av dessa du skulle vilja prova?